<div align="center"><h1>Klio</h1><br><h3>Strona zawiera materiały dydaktyczne do przygotowania się do egzaminu maturalnego oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne, a także materiały egzaminacyjne do gimnazjum</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://free.of.pl/s/stowprowincja/">http://free.of.pl/s/stowprowincja/</a></div>